Przejdź do treści

USŁUGI

Nasze usługi obejmują wiele obszarów, takich jak powiadamianie SMS, aplikacja mobilna do komunikacji, gospodarka odpadami, integracje e-usług czy systemy płatności lokalnych.

System do wysyłania komunikatów poprzez trzy kanały: SMS, e-mail i aplikację BLISKO. Najbardziej popularny w JST system masowego powiadamiania mieszkańców.

segrego mobile mockup

Kompleksowe rozwiązania systemowe, dzięki którym poziom segregacji w Twojej gminie wzrośnie na 100%!

Jedyna aplikacja, która obsługuje lokalny system powiadomień na terenie całego kraju.
Zostań zaufanym nadawcą w BLISKO!

INTEGRATOR usług

System do organizowania informacji i integrowania
e-usług w JST za pomocą kart usług oraz inteligentnej wyszukiwarki.

STRONY WWW

Użyteczność, estetyka, czytelność, dostępność –
to 4 filary, na których opieramy swoje projekty.

System złożonych e-usług umożliwiający mieszkańcom załatwienie on-line wielu spraw urzędowych np. opłatę lokalnych podatków.

Poskładaj własną aplikację mobilną – to całkiem proste z platformą Mobis.

mobile mobis mockup
mobile mockup 2

iNFOLOCK

Aplikacja do zarządzania mobilną komunikacją zbiorową i indywidualną w ramach wewnętrznych struktur organizacji.