POLITYKA COOKIE

Polityka cookie

Niniejsza Polityka Cookie dotyczy wykorzystania plików cookie w związku ze stroną zamieszczoną pod adresem: https://ammsystems.pl (dalej; Strona).

Administratorem danych jest AMM Systems Sp.z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław (adres do korespondencji: ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław) , NIP: 895-193-26 64, Regon: 020843579 (dalej: Spółka).

Akceptacja plików cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zamieszczanymi na urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony, który zaakceptował Politykę Cookies, czym wyraża zgodę na instalację plików cookie na swoim urządzeniu.

Pliki te pobierają określone informacje z urządzenia użytkownika i przekazują do Spółki lub do podmiotu trzeciego. Poniżej zamieszczono szersze informacje na temat plików cookie.

Brak instalacji plików cookie

W przypadku braku akceptacji plików cookie lub wyłączenia plików cookie, Strona może nie działać prawidłowo lub dostępne na stronie funkcje mogą nie być dostępne dla użytkownika.

Identyfikacja danych

Informujemy, że pliki cookies mogą pobierać informacje zawierające numer IP urządzenia. W określonych przypadkach może on posłużyć do identyfikacji użytkownika. Spółka jednak nie zestawia pobranych danych z danymi pochodzącymi z innych źródeł i nie podejmuje żadnych działań w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje plików cookie

Możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

Pliki cookie funkcyjne przechowywane mogą być w urządzeniu użytkownika przez okres użytkowania Strony lub do czasu ich usunięcia z urządzenia przez użytkownika. Pliki cookie stosowane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony. Pliki cookie mogą gromadzić informacje takie jak: numer IP oraz informacje o ustawieniach jego systemu operacyjnego lub o ustawieniach przeglądarki.

Pliki cookie analityczne, wykorzystywane są do pobierania danych, które dostarczają informacji o sposobie wykorzystania Strony i pozwalaja na przeprowadzenia analiz wykorzystywanych prze Spółkę do opracowania kierunków rozwoju Strony. Pobierają one informacje dostarczające nam informacji o długości czasu, jaki użytkownik przebywa na Stronie, w jaki sposób użytkownik wykorzystuje funkcjonalności Strony , dostarcza informacje o ilości wejść na Stronę oraz informacje o przejściach na inne strony.

Pliki cookie podmiotów trzecich, wykorzystywane są przez inne podmioty niż Spółka. Pliki te mogą także pobierać szerszy zakres informacji, jak na przykład informacje o lokalizacji osoby. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookie, które są wykorzystywane przez te podmioty. Poniżej zamieszczono szersze informacje na temat plików cookie podmiotów trzecich.

Okres przechowywania

Pobrane informacje są przechowywane przez Spółkę przez okres do 3 miesięcy, po czym są usuwane.

Spółka nie ma wpływu na okres przechowywania plików cookie przez podmioty trzecie.

Rezygnacja z plików cookie

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/

Pliki cookie podmiotów trzecich

Strona korzysta z plików cookie innych firm. Znaczy to, że pliki cookie podmiotów trzecich mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika i pochodzą od podmiotu WordPress.org oraz Google Analytics.

Więcej informacji o plikach cookies tych podmiotów można znaleźć na stronach:

WordPress.org

https://wordpress.org/about/privacy/

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy   oraz

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl