Przejdź do treści

„Opracowanie i wdrożenie webowych oraz mobilnych systemów komunikacji z mieszkańcami, pasażerami i pacjentami celem rozwoju działalności B+R firmy AMM Systems sp. z o.o.”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywności badawczo-rozwojowej firmy AMM Systems Sp. z o.o. poprzez prowadzenie prac rozwojowych celem uzyskania nowych produktów, co przyczyni się do podniesienia innowacyjności i rentowności prowadzonej działalności.

Efektem końcowym projektu będzie powstanie dwóch systemów informacyjnych z komunikatorami służących szybkiemu informowaniu na telefony komórkowe zainteresowanych osób o ważnych sprawach dnia codziennego np. zagrożeniach pogodowych, wiadomościach lokalnych, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, wyłączeniach prądu, wody, gazu, korkach, sprawach ważnych dnia codziennego oraz systemu do telerehabilitacji.

Głównymi grupami docelowymi dla nowych produktów ofertowanych przez firmę AMM Systems sp. z o.o. będą:

  • Dla systemu i komunikatora SISMS 2.0 – jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy i przedsiębiorstwa świadczące usługi dla mieszkańców.
  • Dla systemu i komunikatora ISMS 2.0 – pasażerowie korzystający z komunikacji publicznej, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej (kolej, autobusy, busy, tramwaje) oraz kierowcy.
  • Dla systemu Telerehabilitacji – podmioty lecznicze i rehabilitacyjne, rehabilitanci, fizjoterapeuci, masażyści, pacjenci.


Projekt będzie realizowany przez kadrę z działu związanego bezpośrednio z działalnością w zakresie badań i rozwoju: Dział Badawczo – Rozwojowy (B+R) firmy AMM Systems sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.377.312,97 zł
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.346.315,90 zł
Termin zakończenia projektu: 28.12.2017r.

Kontakt:

AMM SYSTEMS SP. Z O.O.
Adres do korespondencji: ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Osoba do kontaktu: Beata Krzos
Email: b.krzos@ammsystems.pl
Telefon:
 (+48) 71 750 47 00
Fax: (+48) 71 750 47 01